Vad gör man med ramarna då man ska sälja aktiebolag?

När man av olika anledningar inte längre vill fortsätta verksamheten med försäljning av ramar så är det förstås viktigt att man betänker vad som kommer att hända med ramarna. Detta särskilt om man har tänkt sig avsluta aktiebolaget med avveckling varpå man kommer att behöva sälja av allt som finns på lager. Har man lite längre tid på sig att sälja aktiebolag så kan man tänka ut smarta strategier som gör att man inte behöver förlora pengar på ramarna som fortfarande finns kvar på lagerhyllorna.

Sälja aktiebolag för att avveckla det

Man tänker på ett visst sätt då det är så att man ska avveckla ett aktiebolag vilket beror på att man då måste se till att det minimeras till siffor och pengar på ett konto. Om man till exempel vill att ett bolag som köper och säljer företag ska ta hand om avvecklingen så är det mycket specifikt vad som ska lämnas över. Det här är ju inte samma sak som att sälja verksamheten till någon som kommer att driva den vidare.

För att bokslut ska bli korrekta och färdiga så måste man bli klar med att tömma lager i tid. Då är det bra om man har tänkt igenom processen i god tid och har en plan för hur man ska sälja av lagret utan stress. Det finns ju folk som är intresserade av ramar, men det kan ta lång tid att sälja till privatpersoner via nätet och med reor.

Sälj stora partier till andra som säljer

Genom att nät-verka online så kan man finna köpare till stora partier av ramar som har blivit över. Är de i gott skick och attraktiva så bör detta inte vara några problem. Det finns ju butiker som specialiserar sig på att sälja stora partier till bra priser. Det här gör att man åtminstone kan se till att inte förlora pengar på det ram-lager som man fortfarande har kvar.

Då företaget kommer att fortsätta i annan regi

Det finns förstås situationer då man inte behöver sälja av lager. Om man säljer aktiebolag till en ny ägare som kommer att driva försäljningen av ramar vidare så kommer lagret att bli en tillgång som man värderar och inkluderar i priset. Det här gör att man inte behöver tänka på hur man ska få in tillräckligt med pengar för att täcka kostnaderna för ramarna. De har ju fortsatt ett värde för den som tar över för att sälja precis samma typ av produkter.