Hur ska du avsluta bolag?

När tiden för ett avslut kommer så kan det kännas svårt. Hur ska man avsluta bolag på rätt sätt? Vad kommer att bli bra? Det här är frågor som det kan ta lite tid att svara på. Om du har drivit ditt företag under många års tid så behöver du tänka igenom hur det ska avslutas. Detta oavsett om bolaget blev riktigt stort eller om det fortfarande är lika litet som då du drog igång verksamheten för tjugo år sedan. Det finns några olika möjligheter att beakta. Med ett mindre bolag så kan man sälja det som det är. Man kan också välja att sälja aktiebolaget men behålla inkråmet. Eller så kanske du vill sälja för att likvidera bolaget med så kallad snabbavveckling…

Olika sätt att avsluta bolag på

Om du tänker sälja bolaget så kan det göras på olika sätt. Det går som sagt att sälja bolaget precis som det är men man kan också välja att enbart sälja inkråmet. Kanske finns det anställda som vill ta över. Då kanske man kan avsluta bolag genom att sälja till en anställd och sedan lämna verksamheten bakom sig. En anställd vet ju hur företaget ska drivas och det kan kännas tryggt. Alternativt så kan man plocka in en extern VD, det kan ju också vara någon som redan jobbar på företaget. Själv kan du bli styrelseordförande och fortsatt ha ett finger med i spelet.

Annat som man kan välja är att byta företagsform för att driva vidare i mindre skala. Det går också att överlåta ett företag utan att sälja det. Det kan man göra som en gåva eller som ett arv. I vissa fall så kanske det blir bäst att avveckla och det kan man göra själv eller genom att sälja till en bolagsservice som tar hand om likvidationen.

Sälja bolaget eller lägga ner

Om bolaget är igång och det fungerar bra så kan det tyckas vara synd att avsluta bolag genom att avveckla det. Det kan löna sig att sälja om verksamheten fungerar bra. Detta även om det rör sig om ett mindre aktiebolag. På detta vis så kan man få ut ett mervärde. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att sälja aktiebolag och att sälja inkråmet. Om du säljer aktiebolaget så säljer du ju alla tillgångar såväl som möjliga skulder. Om du säljer inkråmet så är det bara tillgångar som säljs. Det är också på grund av detta som man normalt sett kan ta mer för att sälja inkråmet. Tanken är förstås att man med vinsten kan täcka de skulder som eventuellt finns.

Ska man sälja eller lägga ner? Det här är en ekonomisk fråga som kräver god kunskap och insyn i företagets status. Det gäller att fatta ett beslut som ger bästa utgången rent ekonomiskt. Kan man tjäna mer på att sälja så kanske det är värt att vänta på rätt köpare. Om inte så blir avvecklingen ett sätt att avsluta bolaget snyggt och ordnat.

Om barnen inte vill ta över

Det är rätt vanligt att man tänker sig att barnen en dag kommer att ta över. Även om fler jobbar längre idag vilket ger barnen en hel del tid till att göra annat innan det blir dags att axla manteln som ansvarig för familjeimperiet så är det inte säkert att det blir på det viset. Om man fortsätter att driva företaget för att barnen inte vill så finns det en risk för att verksamheten saktar av och till slut förlorar sitt värde. Då blir det svårare att sälja med någon vinst. Med tanke på detta så kan det alltså vara klokt att på ett tidigt stadium ta reda på om barnen verkligen vill ta över eller inte. Om inte så kanske man kan sälja tidigare för att på så vis få ut mer av bolaget.

Fördelar med att lägga ner bolaget

Visst finns det fördelar med att lägga ner ett bolag. Man kan avsluta bolag på detta vis och se flera bra saker med det. Även om det kostar pengar att bara lägga ner så kan det ses som en besparing av tid. Man slipper ju hålla på och jobba med verksamheten som man egentligen inte har tid och lust med. Vill man inte längre jobba aktivt med bolaget så finns ju risken för att det kommer att tappa värde snabbt och kanske till och med hamna i en situation där man kommer att behöva ansöka om konkurs.