Att likvidera ab kan vara lite som att rama in foton

Det kanske inte verkar som att det finns några likheter mellan bolagsavvecklingar och fotografier. Men faktum är att vi kan se en hel del paralleller. Om vi fördjupar oss i symbolik och metaforer så kan vi se ett samband mellan att likvidera ab och foton och inramade bilder. Kopplingarna blir tydliga och detta är minst sagt inspirerande.

Likvidera ab och bilder – några exempel på likheter:

Symbolik vad gäller minnen

När ett företag läggs ner så försvinner själva bolagsformen såväl som verksamhetens dagliga produktion. Men minnena finns kvar som en form av arv. Detta kan jämföras med ett bröllopsfoto som trots att de som gift sig redan har lämnat jordelivet får hänga kvar på väggen.

Vi kan alltså se att bilder som är inramade representerar minnen vi vill bevara. Här kan det rentav röra sig om en bild som har med ett företag att göra. Då du väljer att likvidera ab så kanske du behåller några saker som du sedan hänger upp som minnen på väggen som till exempel inramade affischer.

Det faktiska värdet

En annan likhet vi kan se mellan företagsavvecklingar och bilder är det faktiska värdet. Företagets värde ligger inte bara i det ekonomiska. Ett företag kan påverka samhället och vara en kraft i hur konsumenter agerar.

På samma sätt kan vi ser hur bilder kan ha ett sentimentalt värde. Ramen som bilden sitter i kan förstås också ha ett ekonomiskt värde. Detta kan vara större än bildens värde då det inte rör sig om ett verk av en känd konstnär. Detta trots att det ändå är bilden som betyder något för dig.

Kopplingen vi kan se här är att både företaget och bilden håller ett visst värde. Detta oavsett om bolaget har lagts ner eller om bilden inte går att sälja.

Förändring och utveckling

När det blir dags att likvidera ab så är det inte sällan så att detta är slutet på en era. Detta ger plats för något nytt och för utveckling. Kanske för den som driver bolaget, kanske för de anställda som nu måste hitta nya jobb.

Vi ser samma fenomen med bilder. Med tiden så kan bilder i ramar bytas ut. Detta indikerar också förändring och utveckling. Vi skulle kunna säga att både avvecklingen av bolag och bytet av bild i ramen står som symbol för hur det inte går att komma undan förändring.

Den känslomässiga biten

När ett företag avslutas så kan det vara en känslomässig upplevelse. Både för den som äger bolaget och för de som är anställda. Kunder kan också uppleva känslor omkring att ett företag läggs ner.

På samma sätt kan bilder framkalla känslor av olika slag. Kanske påminner en bild dig om något som hänt i ditt liv eller om en person som du inte längre är i kontakt med. Både bolaget som avvecklas och bilden har en känslomässig tyngd.

Det kan handla om känslor som:

  • Nostalgi
  • Sorg
  • Glädje
  • Saknad

Berättelsen

Sist men inte minst så kan vi ju se berättelsen som ett samband mellan det likviderade företaget och en bild. Varje företag har en historia. Det handlar om hur det började, hur utvecklingen såg ut och vilka utmaningar man hade under driftstiden.

Varje bild berättare också en historia. I ramen finns det en berättelse. Kanske av ett ögonblick kanske om mer än så. Både bolaget och bilden berättar något fast i olika format. Vi påverkas av avvecklingen i likhet med hur vi kan påverkas av en inramad bild.

Det rör sig förstås om metaforiska kopplingar men vi kan se att det går att dra rätt så djupa associationer mellan begrepp som först inte alls verkar ha något med varandra att göra. Det kan vara något att tänka på för dig som ska likvidera ab. Kanske bör du skapa ett minne av detta i fysisk form av en bild i ram!