Sälja ab med muntligt eller skriftligt avtal

Du måste inte göra upp ett avtal för att sälja ab. Men det är ganska ovanligt att man säljer bolag muntligen. Även om svensk lag tillåter att man säljer aktier muntligen är det inte alltid så klokt att göra på detta vis. Det finns trots allt en hel del som ni måste ha koll på innan, under och efter försäljning.

Sälja ab muntligt

Om du väljer att sälja ab muntligt är det viktigt att du har ett gott minne. Du får också hoppas att den som du säljer till har ett lika bra minne. Sedan får båda parterna hoppas ännu mer på att minnet inte sviker vid något tillfälle vilket kan leda till en tvist. Det blir svårare att lösa den tvisten då det inte finns några dokument om någonting.

Mycket ska regleras

Vid en försäljning av bolag är det ofta många detaljer som ska benas ut. Både köpare och säljare vill säga sitt. För att avtalet ska bli tydligt är det bäst att ha det skriftligen. Det lär inte bli ett dokument som får plats i en vanlig ram att hänga på väggen.

Ofta rör det sig om längre avtal med många parametrar. Det kan dessutom ta lång tid att forma avtalet. När både säljare och köpare har synpunkter och justeringar kan det ta flera månader att få klart försäljningen.

Lättare kommunikation för ett bra avtal

Det går ju inte alltid att sitta i samma lokal och diskutera punkter. Idag är det enklare än någonsin att sälja ab med skriftligt avtal som utvecklas utan att man ens möts. Det går ju att skicka synpunkter med email såväl som med chatt och meddelandetjänster.

När det uppstår frågor går det snabbt att reda ut. Om det finns en person som sitter som spindeln i nätet med uppgiften att färdigställa avtalet kan den nå alla berörda med frågor och sedan se till att avtalet formas i enlighet med de önskemål som finns. Det här är sådant som kan få en säljprocess att gå mycket snabbare.

När ett avtal är klart

När ett avtal för försäljningen är klart är det viktigt att alla har sin kopia. Du kan inte hänga det långa avtalet på väggen som en tavla. Det blir enklare att spara det på en dator. Dels är det viktigt med fysiska kopior men det är också skönt att ha elektroniska kopior som enkelt skickas ut med mejl.

Summering

Det är möjligt att sluta avtal muntligt då du ska sälja ab men det är inte att rekommendera. Om du vill få en säker och tydlig försäljning bör du hålla dig till det skriftliga avtalet. Det går att få hjälp med att skriva det av personer som är experter på detta.